เครื่องสอบเทียบ

แสดง 16 รายการ

เครื่องสอบเทียบ Calibrator

Sale!

เครื่องสอบเทียบเสียง 1kHz แบบมืออาชีพสำหรับไมโครโฟม 0.5" และ 1"

Sale!

เครื่องสอบเทียบ 1 kHz ระดับมืออาชีพสำหรับไมโครโฟน ขนาด 0.5" และ 1.0"

Sale!

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับสอบเทียบและวัดกระแสไฟฟ้า DC

Sale!

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับสอบเทียบและวัดไฟฟ้า DC

Sale!

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับการวัดและสอบเทียบ thermocouple, mA, mV, and V devices

Sale!

ใช้งานง่ายพกพาสะดวกสำหรับการจำลอง Current Loops

Sale!

เครื่องสอบเทียบหลายฟังก์ชั่น

Input/Output สำหรับทั้งโหมดสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดอุณหภูมิ

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เครื่องสอบเทียบ

CL-420 เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง

Sale!

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแสไฟฟ้าชนิดแม่นยำ

Sale!

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแส/แรงดันไฟฟ้าชนิดแม่นยำ

Sale!

เครื่องสอบเทียบ

PRC20: เครื่องสอบเทียบ Thermocouple

เครื่องสอบเทียบและวัด Thermocouple ชนิดแม่นยำ

Sale!

เครื่องสอบเทียบ

PRC30: เครื่องสอบเทียบ Multifunction

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแส/แรงดันไฟฟ้า และ Thermocouple ชนิดแม่นยำ

Sale!

อ้างอิงการสอบเทียบความชื้นที่  33%RH และ 75%RH

error: Content is protected !!