เครื่องจ่ายไฟ

แสดง 12 รายการ

เครื่องจ่ายไฟ Power Supply

Sale!
Sale!

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันและกระแสไฟตรงคงที่แบบดิจิตอล หน้าจอ LCD แสดง 2 ค่า

Sale!

สามารถปรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้ถึง 30V/3A โดยค่าคงที่อยู่ที่ 5V และ 12V Output

Sale!

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 ใน 1 สามารถเลือกย่านการวัดได้ 3 ค่า

Sale!

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 4 ใน 1

Sale!

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 30V/20A Max output คุณภาพระดับห้องปฎิบัติการ

Sale!

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 30V/20A Max output คุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

Single Output Continuous Switching Power Supply with USB

Sale!

เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบสวิชชิ่งประสิทธิภาพสูงมีคลื่นเล็กๆและคลื่นรบกวนต่ำ

Sale!

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบสวิทช์ประสิทธิภาพสูง คลื่นและสัญญาณรบกวนต่ำ

เก็บพลังงานสำหรับ USB และเครื่องมือที่ต้องชาร์จไฟ

error: Content is protected !!