เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

แสดง 23 รายการ

เครื่องวัด Conductivity – TDS – Salinity

Sale!

Oyster™ meter ที่มาพร้อมกับหัววัด pH ขนาดเล็กและ Polymer conductivity cell

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

800410:หัววัดการเหนี่ยวนำทำด้วยแก้ว

หัววัดการเหนี่ยวนำพร้อมสายเคเบิ้ลยาว 39" (1m)

Sale!

หัววัดการเหนี่ยวนำพร้อมสายเคเบิ้ลยาว 39" (1m)

Sale!

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

850190:หัววัดอุณหภูมิ (32 ถึง194°F)

หัววัดอุณหภูมิ 32 ถึง 194°F (0 ถึง 90°C) ความละเอียด 0.1°

Sale!

วัดออกซิเจนที่อยู่ในสารละลาย, pH, ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็มและอุณหภูมิ

Sale!

เครื่องชนิด 9 ใน 1 มีผลงานเหมือนห้องปฏิบัติการ

Sale!

สารวัดการเหนี่ยวนำมาตรฐาน

EC-12880-P:12880µS สารวัดการเหนี่ยวนำมาตรฐาน (2 ขวด)

12880µS สารวัดการเหนี่ยวนำมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ

Sale!

สารวัดความเหนี่ยวนำสำหรับสอบเทียบ 1413µS มาในขวดขนาด 1 ไพท์ 2 ขวด

Sale!

สารละลายวัดความเหนี่ยวนำ 84µS สำหรับการสอบในชวดขนาด 1 ไพท์ 2 ขวด

Sale!

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูงและมีหลายย่านการวัด

Sale!

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูงและมีหลายย่านการวัด

Sale!

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

EC170: เครื่องวัดความเค็มและอุณภูมิ

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูง และมีหลายย่านการวัด

Sale!

วัดการเหนี่ยวนำ ปริมาณสารแขวนลอยและอุณหภูมิ

Sale!

หัววัดเดียวใช้วัดได้ 4 อย่าง คือ ความเหนี่ยนำ, TDS, ความเค็มและอุณหภูมิ

Sale!

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

EC405:หัววัดความเหนี่ยวนำ

หัววัดความเหนี่ยวนำ 4-in-1 สำหรับเปลี่ยนในเครื่องวัดความเหนี่ยวนำ

Sale!

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูง มีย่านการวัดหลายย่าน และสามารถวัดได้ 4 พารามิเตอร์

Sale!

ประกอบด้วยหัววัด pH แบบแบน พร้อม Conductivity cell ที่มีย่านการวัดอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

Sale!

หัววัดอีเลคโทรด/ความเหนี่ยวนำแบบผิวหน้าแบนสำหรับเครื่องวัดความเหนี่ยวนำ

Sale!

ประกอบด้วยหัววัด pH แบบแบน พร้อม Conductivity cell ที่มีย่านการวัดอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

Sale!

เครื่องวัด 7 ใน 1 สำหรับผลงานคุณภาพในห้องปฎิบัติการ

Sale!

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

EC605:หัววัดความเหนี่ยวนำ

หัววัดความเหนี่ยวนำทำด้วยโพลีเมอร์

Sale!

ชุดวัดคลอรีน, pH, และอุณหภูมิ มาพร้อมเครื่องมืออื่นๆที่จำเป็นต้องใช้

Sale!

เครื่องวัดคลอรีน, pH, ORP และอุณหภูมิ มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวัด

error: Content is protected !!