แสดง 14 รายการ

DO Meter

Sale!

วัดการละลายของอ๊อกซิเจน % ของอ๊อกซิเจนและอุณหภูมิในน้ำ

Sale!

ชุดประกอบด้วย DO600, ชิ้นส่วนเปลี่ยนสำหรับหัววัด และสายยาว 5 เมตร พร้อมตัวป้องกันหัววัด

Sale!

หัววัดเปลี่ยนง่ายโดยใช้หมุนที่ฝาและสามารถเพิ่มสายให้ยาวได้

Sale!

ชุดเมมเบรนพร้อมสกรูสำหรับเซนเซอร์วัดการละลายของอ๊อกซิเจน

Sale!

เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องวัดการละลายของอ๊อกซิเจน

Sale!

เครื่องชนิด 9 ใน 1 มีผลงานเหมือนห้องปฏิบัติการ

Sale!

ฝาเมมเบรนสำหรับเปลี่ยนในเครื่องวัดการละลายของอ๊อกซิเจน

Sale!

อีเลคโทรดสำหรับเครื่องวัดการละลายของอ๊อกซิเจน

Sale!

ชุดถ้วยใส่สารละลายพร้อมฝาและที่ใส่ถ้วยทำด้วยแม่เหล็ก

Sale!

ถ้วยพลาสติก 24 ใบสำหรับใส่สารละลาย

Sale!

สายเคเบิ้ลสำหรับวัดสารละลายที่เข้าถึงยาก

Sale!

สายเคเบิ้ลสำหรับวัดสารละลายที่เข้าถึงยาก

error: Content is protected !!