เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

แสดง 7 รายการ

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์ Relay Tester

Sale!

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT20:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 20A

ทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC แบบแบน

Sale!

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT20M:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 20A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC แบบแบน

Sale!

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT30:เครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้า 30A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC แบบแบน

Sale!

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT30M:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 30A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อแบนขนาดเล็ก

Sale!

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT35:เครื่องทดสอบไฟฟ้า 30A แบบสากล

เครื่องทดสอบกระแสไฟฟ้าในรถยนต์พร้อมข้อต่อ ATC และข้อต่อแบนขนาดเล็ก

Sale!

เครื่องวัดกระแส,วงจรและทดสอบรีเลย์

AUT80:เครื่องทดสอบกระแสไฟ 80A

เครื่องทดสอบกระแสไฟในรถยนต์พร้อมข้อต่อขนาดเล็ก ข้อต่อ ATC และข้อต่อขนาดใหญ่แบบแบน

Sale!

6-24V DC เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

error: Content is protected !!