เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

แสดง 4 รายการ

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

Sale!

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF-701A : เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( Gauss Meter )

Sale!

ตรวจวัดสนามแม่เหล็กในปัจจุบันโดยวัดทั้ง AC, DC, และสนามแม่เหล็กที่มีอยู่ตลอดเวลา

เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก

MF100:เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก AC/DC

เครื่องวัดสนามแม่เหล็กพร้อมการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

Sale!

วัดและบันทึกสนามแม่เหล็กพร้อมชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

error: Content is protected !!