เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

Showing 1–24 of 34 results

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นสำหรับ 42275 KIT และ 42266 PROGRAMMER/PRINTER

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

Sale!

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

DTM-319A เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่อง

ใช้บันทึกอุณหภูมิได้ทั้ง Type K, J, E, T  (-200°C ~ 1,372°C)

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่ใช้การสายวัดอุณหภูมิได้ถึง 7 ชนิด

Sale!

ใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการซ่อมแซมของผู้รับเหมา

Sale!

ใช้แก้ปัญหาความเสียหายจากน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้รับเหมา

Sale!

ชุด Oyster™ meter มาพร้อมหัววัด pH ขนาดเล็ก, สารละลายสอบเทียบ และกระเป๋าหิ้ว

Sale!

pH มิเตอร์ขนาดกระทัดรัด พร้อมสายและหัววัด

Sale!

pH มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดแบบแท่งพร้อมหัววัด pH

Sale!

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิ/ความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลสำหรับความชื้นและอุณหภูมิพร้อมคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

Sale!

บันทึกได้ถึง 16,000 ค่า สำหรับความชื้นและ 16,000 ค่าสำหรับอุณหภูมิ

Sale!

บันทึกได้ถึง 16,000 ค่า สำหรับความชื้นและอุณหภูมิ โดยการตั้งโปรแกรมอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูล

Sale!

ใช้ง่ายเพื่อวัดและบันทึกค่าความชื้น/อุณหภูมิและความกดอากาศ มีเวลาและวันที่กำกับข้อมูล

Sale!

ใช้ง่ายเพื่อวัดและบันทึกค่าความชื้น อุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร และแรงดันอากาศมีวันที่และเวลากำกับข้อมูล

Sale!

บันทึกค่าความชื้นสัมพันธ์, อุณหภูมิ, และความดันบรรยากาศ

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

SD200: เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 3 ช่อง

บันทึกข้อมูลบน SD CARD ในรูป EXCEL

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

SDL200: เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่อง

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

TH10: เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบ USB

บันทึกได้ถึง 32,000 ค่า

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

TH30:เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 2 ค่าแบบUSB

ใช้ง่าย บันทึกอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร พร้อมกับวันที่และเวลากำกับข้อมูล

error: Content is protected !!