แสดง 3 รายการ

Dosimeter

Sale!

ชุดเครื่องบันทึกระดับเสียงที่มีเครื่องบันทึกระดับเสียงที่พนักงานได้รับ 5 เครื่อง และเครื่องสอบเทียบเสียง

Sale!

วัดเสียงที่พนักงานได้ยินทั้งหมดในเวลามากกว่า 8 ชั่วโมง

Sale!

ใช้ทำการสำรวจเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA, MSHA, DOD, ACGIH และ ISO

 

error: Content is protected !!