แคลมป์มิเตอร์

Showing 1–24 of 71 results

แคลมป์มิเตอร์

Sale!

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

Sale!

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

Sale!

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

Sale!

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ True RMS ขนาดเล็ก ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าสูง

Sale!

เส้นผ่าศูนย์กลางปากแคล้มป์ขนาดเล็ก ยาวรีสำหรับที่แคบ

Sale!

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

480172: ตัวแยกสายไฟ AC

ช่วยให้แคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสไฟ AC จากสายไฟ 2 หรือ 3 เส้น

Sale!

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC 1000 Amp

Sale!

แคล้มป์มิเตอร์อะแดพเตอร์ AC/DC 600A

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

CA-EXTECHTB: กระเป๋าเครื่องมือสำหรับมืออาชีพ

กระเป๋าเครื่องมือชนิดทนทานภายในมีช่องเก็บเครื่องมือจำนวนมากพร้อมสายคล้องบ่า

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 10" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

Sale!

อุปกรณ์เสริมแคลมป์มิเตอร์

CA3018: หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น

หัววัดกระแสไฟแบบยืดหยุ่น 18" สำหรับมัลติมิเตอร์และแคล้มป์มิเตอร์

Sale!

กระเป๋าหิ้วทำด้วยไวนีลนิ่ม (6.7 x 3.8 x 2.3") พร้อมสายคล้องบ่าและช่องกระเป๋าภายใน

Sale!

เหมาะสำหรับวัดเครื่องยนต์เครื่องมือหนัก และเรือเดินทะเลที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ

Sale!

แคลมป์มิเตอร์

DCM-033: AC/DC แคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์แบบ AC/DC

แคลมป์มิเตอร์

DCM-036A: AC แคลมป์มิเตอร์

แสดงค่าเป็นตัวเลข 3999 counts ย่านการวัดอัตโนมัติ บาร์กราฟ AC 40A/400A

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ 3 3/4 ตัวเลข 200 A มีความละเอียดสูง 100mA

เครื่องวัดการรั่วของไฟฟ้า

Sale!

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC ความละเอียดสูง

วัดกระแสสลับ 1000 A และวัดแรงความต้านทานไฟฟ้า 2000 2000MOhm

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ 1000 A พร้อมวัดแรงดัน ความต้านทาน และความถี่

Sale!

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแบบ True RMS 1000 A พร้อมวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง 2000A และกระแสสลับ 1500A ชนิดตัวเลขพร้อมบาร์กราฟ

Sale!

เครื่องวัดกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 1000 A แบบ True RMS

error: Content is protected !!