เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

แสดง 16 รายการ

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

44550: เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น แบบปากกา

มีเซ็นเซอร์ในเครื่อง สามารถอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิในเวลาเดียวกัน

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

445580: เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิ แบบปากกา

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิแบบตัวเลข ขนาดกระทัดรัด เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EA20: EasyView™ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EN510:เครื่องวัดสภาพแวดล้อมแบบ 10-in-1

วัดความเร็วลม ปริมาณลม อุณหภูมิอาาศ อุณหภูมิ Type K ดัชนีความร้อน ความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง ความเย็นของลม และระดับแสง

Sale!

วัดความชื้น เทอร์โมมิเตอร์  type K และ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบ 30:1

อินฟราเรดไซโครมิเตอร์แบบ 12:1 พร้อม LED 3สี และสัญญาณเตือนเมื่อถึงจุดน้ำค้างและ LED 3 สี

Sale!

วัดความชื้น อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสพื้นผิว

Sale!

วัดอุณหภูมิ ความชื้น และจุดน้ำค้าง

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

RH300:ไซโครมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

วัดความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง อุณหภูมิอากาศ และมีหัววัดอุณหภูมิภายนอกเครื่อง

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

RH305:ชุดไซโครมิเตอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

มาพร้อม RH300 ขวดสอบเทียบเพื่ออ้างอิงความชื้น 33% และ 75% PC cable และกระเป่า

Sale!

ไซโครมิเตอร์ที่มี Type K inputs 2 ชนิดเพื่อวัดสภาวะร้อนยวดยิ่ง (Superheat) และมีความจำ

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

RH390:ไซโครมิเตอร์ความแม่นยำสูง

ความถูกต้องสูงมากที่สุดถึง2% RH และมีการตอบสนองที่รวดเร็วภายใน 30 วินาที

Sale!

วัดความชื้น กระเปาะเปียก จุดน้ำค้าง อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิวัดจากอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส

Sale!

ความถูกต้อง 2% RH และแสดงค่า Grains Per Pound (GPP)

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

RHT3:เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น EzSmart™

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบกระทัดรัดใช้กับเครื่อง iOS® และ Android™

 

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

RHT510:ไซโครมิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น

วัดความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก

error: Content is protected !!