เครื่องวัดดัชนีความร้อน

แสดง 3 รายการ

เครื่องวัดดัชนีความร้อน Heat index meters

Sale!

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

HT200: มิเตอร์วัด Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)

วัดค่า WBGT, Black Globe Temperature, ความชื้นสัมพันธ์, อุณหภูมิอากาศ, กระเปาะเปียกและจุดน้ำค้าง

Sale!

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

HT30:เครื่องวัด Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)

คำนึงถึงผลของอุณหภูมิ ความชื้น และการได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

RH25:ไซโครมิเตอร์วัดดัชนีความร้อน

เครื่องวัดขนาดกระทัดรัด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อวัดสภาพแวดล้อม

error: Content is protected !!