± 5%

แสดง 1 รายการ

AC232 - Premium Modal/ODS Triaxial Accelerometer, Connector/Cable, 10 mV/g, ± 5%

error: Content is protected !!