เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

แสดง 9 รายการ

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นพร้อมตัวต่อเชื่อม/โหลดข้อมูล และซอฟแวร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

DTM-319A เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่อง

ใช้บันทึกอุณหภูมิได้ทั้ง Type K, J, E, T  (-200°C ~ 1,372°C)

Sale!

เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่ใช้การสายวัดอุณหภูมิได้ถึง 7 ชนิด

Sale!

บันทึกได้ถึง 16,000 ค่า สำหรับความชื้นและอุณหภูมิ โดยการตั้งโปรแกรมอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูล

Sale!

บันทึกค่าความชื้นสัมพันธ์, อุณหภูมิ, และความดันบรรยากาศ

Sale!

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

Sale!

บันทึกข้อมูลโดยใช้ SD card ในรูปแบบ Excel® format

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

TR-71U: เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (USB)

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

TR-71W: เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (USB)

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

error: Content is protected !!