เครื่องวัดความชื้น

แสดง 7 รายการ

Sale!

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ กระเปาะเปียก และวินด์ชิลล์

Sale!

ตัวเครื่องขนาดเล็ก พกพาง่าย ใส่กระเป๋าได้ มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่

Sale!

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิ, ความชื้น, จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EA20: EasyView™ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

Sale!

เครื่องวัดความชื้นชนิดเข็มขนาดกระทัดรัด

Sale!

วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, และจุดน้ำค้าง พร้อมสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง

Sale!

เครื่องวัดความชื้น

error: Content is protected !!