เครื่องวัดความเร็วลม

แสดง 14 รายการ

Sale!

เครื่องวัดอัตราการไหลของลม (CFM/CMM) หรือความเร็วลมและอุณหภูมิ

Sale!

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ กระเปาะเปียก และวินด์ชิลล์

Sale!

ตัวเครื่องขนาดเล็ก พกพาง่าย ใส่กระเป๋าได้ มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่

Sale!

เครื่องวัดปริมาณลม/ความเร็วลม และอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

Sale!

วัดความเร็วลม, ปริมาณลมและอุณหภูมิ

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิและความเร็วลมแบบ Telescoping Probe พร้อมระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิและความเร็วลมขนาดเล็ก

เครื่องวัดความเร็วลม CFM/CMM

Sale!

มี IR Thermometer ในตัวสำหรับการวัดแบบไม่ต้องสัมผัส

Sale!

สำหรับวัดค่าความเร็วลม/การไหลของลมในจุดที่เข้าถึงได้ยาก

Sale!
Sale!

บันทึกค่าใน SD card ในรูปแบบ Excel®

error: Content is protected !!