เครื่องวัดอุณหภูมิ

แสดง 17 รายการ

Sale!

เครื่องวัดอัตราการไหลของลม (CFM/CMM) หรือความเร็วลมและอุณหภูมิ

Sale!

เครื่องวัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ กระเปาะเปียก และวินด์ชิลล์

Sale!

ตัวเครื่องขนาดเล็ก พกพาง่าย ใส่กระเป๋าได้ มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่

Sale!

เครื่องขนาดพกพา มีความทนทานสูง วัดได้ทั้งความชื้น อุณหภูมิ ความเร็วลม และแสง ในเครื่องเดียว

Sale!

เครื่องวัดปริมาณลม/ความเร็วลม และอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิและความเร็วลมแบบ Telescoping Probe พร้อมระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ

Sale!

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิ, ความชื้น, จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิ

DTM-507 เครื่องวัดอุณหภูมิ Multilogger

เครื่องวัดอุณหภูมิ Multilogger

Sale!

เครื่องวัดความชื้นอากาศพกพา

EA20: EasyView™ เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ

แสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

Sale!

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูงและมีหลายย่านการวัด

Sale!

Oyster มิเตอร์ชนิดปรับได้

Sale!

pH มิเตอร์ขนาดกระทัดรัด พร้อมสายและหัววัด

Sale!

pH มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดแบบแท่งพร้อมหัววัด pH

Sale!

ใช้ง่าย เครื่องวัด pH แบบปากกามีความทนทาน มีย่านการวัด 0 - 14 pH และอุณหภูมิได้ในเครื่องเดียวกัน

Sale!

วัดอุณหภูมิ, ความชื้น และจุดน้ำค้าง พร้อมสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง

Sale!
Sale!

บันทึกค่าใน SD card ในรูปแบบ Excel®

error: Content is protected !!