เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง

แสดง 14 รายการ

Sale!

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

Sale!

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

Sale!

ความละเอียดสูงมาก (0.1 MA) และมีความแม่นยำสูงเมื่อวัดกระแสไฟฟ้าต่ำ

Sale!

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบ True RMS ขนาดเล็ก ความละเอียดของกระแสไฟฟ้าสูง

Sale!

เส้นผ่าศูนย์กลางปากแคล้มป์ขนาดเล็ก ยาวรีสำหรับที่แคบ

Sale!

เหมาะสำหรับวัดเครื่องยนต์เครื่องมือหนัก และเรือเดินทะเลที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง/กระแสสลับ 3 3/4 ตัวเลข 200 A มีความละเอียดสูง 100mA

วัดกระแสสลับ 1000 A และวัดแรงความต้านทานไฟฟ้า 2000 2000MOhm

Sale!

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแบบ True RMS 1000 A พร้อมวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง 2000A และกระแสสลับ 1500A ชนิดตัวเลขพร้อมบาร์กราฟ

Sale!

แบบ True RMS 1000 A พร้อมอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับหลายฟังก์ชั่นพร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบไม่สัมผัส

Sale!

เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับแบบ True RMS 1000A วัดได้หลากหลายฟังก์ชั่นพร้อมอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ในเครื่อง

error: Content is protected !!