แคล้มป์มิเตอร์

แสดง 11 รายการ

Sale!

เครื่องวัดแรงดันไฟโดยไม่ต้องสัมผัส และอินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ แคล้มป์มิเตอร์ชนิดวัดไฟกระแสตรง และกระแสสลับ มี input สายวัดอุณหภูมิ 2 จุด พร้อมเครื่องวัดแรงดันไฟโดยไม่สัมผัส และอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์

AC/DC แคล้มป์มิเตอร์พร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV), อิมพีแดนซ์ต่ำ, มีตัวกรองสัญญาณความถี่ต่ำและวัดอุณหภูมิ

แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ชนิดไม่สัมผัส (NCV Detector)

AC/DC แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV)

Sale!

แคล้มป์มิเตอร์พร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส

มี 3 โมเดลให้เลือก คือ มีหรือไม่มี True RMS และ AC ฟังก์ชั่นกระแสไฟ AC/DC True RMS ทำให้การอ่านค่าคลื่นรบกวน, คลื่นบิดเบี้ยว, และคลื่นที่ไม่ใช่รูปไซน์มีความถูกต้อง โมเดลสำหรับ  ฟังก์ชั่นกระแสไฟ DC เหมาะใช้กับเครื่องยนต์  หรือโมเดลสำหรับฟังก์ชั่น Type K เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องวัดอุณหภูมิ   MA440 ซีรีส์มีฟังก์ชั่นมัลติมิเตอร์หลากหลายและมีเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) ในเครื่อง

แคล้มป์มิเตอร์พร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส พร้อมฟังก์ชั่น Type K

แคล้มป์มิเตอร์พร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และ Type K มีให้เลือก 3 โมเดล: มีหรือไม่มี True RMS และ AC หรือ AC/DC ฟังก์ชั่น True RMS ทำให้อ่านค่าคลื่นที่ไม่ใช่รูปไซน์ได้ถูกต้อง โมเดลกระแสไฟ DC เหมาะกับงานเครื่องยนต์ หรือโมเดล Type K เหมาะสำหรับงานที่ต้องวัดอุณหภูมิ

แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์

MA61 เป็นแคล้มป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า AC มาพร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัสในตัวเครื่องและตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์

MA61 สามารถปรับย่านการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยตนเองได้ 3 ค่า และแรงดันไฟฟ้า AC/DC ถึง    600 V ย่านการวัด 6000mA ทำให้สามารถวัดกระแสไฟฟ้าค่าต่ำ เหมาะจะใช้กับงานเครื่องยนต์  ตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์ช่วยแก้ปัญหาและวิเคราะห์ HVAC

แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมเครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และ          ฟังก์ชั่นมัลติมิเตอร์

แคล้มป์มิเตอร์ขนาดกระทัดรัดพร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์

MA63 เป็นแคล้มป์มิเตอร์ AC/DC พร้อมตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าชนิดไม่สัมผัส (NCV) และมี      ฟังก์ชั่นป้องกัน overload ทุกย่านการวัด สามารถปรับย่านการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยตนเอง 3 ย่านการวัดและแรงดันไฟฟ้า AC/DC ได้ถึง 600 V ย่านการวัด 6000mA ทำให้สามารถวัดกระแสไฟฟ้าค่าต่ำซึ่งเหมาะจะใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องยนต์ ตัวควบคุมความถี่ของมอเตอร์  (variable frequency control) ช่วยในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ HVAC ซึ่งเกิดจากความถี่ที่ไม่คงที่

error: Content is protected !!