407860

แสดง 1 รายการ

Sale!

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน / Vibration Meter

407860: เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน

เครื่องวัดความสั่นสะเทือนชนิดทนทาน วัดความเร่ง ความเร็วและระยะทาง สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

 

error: Content is protected !!