Extech

Showing 1–24 of 654 results

เกจย่านความวัดต่ำ (0 ถึง 2 PSI),ความละเอียดสูง (0.001 PSI) เครื่องวัดความแตกต่างของแรงดัน

Oyster™ meter ที่มาพร้อมกับหัววัด pH ขนาดเล็กและ Polymer conductivity cell

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365510: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลาจอ LCD ชนิดตัวเลข มีปฎิทิน และสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา จอ LCD มีตัวเลข ปฎิทินและสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365535: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา ชนิดเลขทศนิยม กันน้ำ ผู้ใช้เลือกค่าความละเอียดได้

วัดความเหนี่ยวนำ,การเก็บประจุไฟฟ้า และความต้านทาน พร้อม secondary parameter (Q,D,R)

แรงดัน 1000V ในการตรวจสอบฉนวน มีหน้าจอใหญ่และมีไฟหน้าจอ

ปรับย่านการวัดด้วยมือ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 250V, 500V, และ 1000V

เครื่องวัดฉนวนแบบตัวเลข 1000V พร้อมการทดสอบแบบอัตโนมัติ 3 นาที

ปรับย่านการวัดฉนวนโดยอัตโนมัติถึง 10 MOhm และบันทึกการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง

ย่านการวัดกว้างถึง 5 kV และมีความต้านทานฉนวนถึง 60 GOhm

ย่านการวัดกว้างถึง 5 kV และมีความต้านทานฉนวนถึง 60 GOhm

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380400: กล่องสอบเทียบความต้านทาน

กล่องสอบเทียบความต้านทานที่สามารถปรับได้ 7 ระดับ

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380405: กล่องสอบเทียบความเก็บประจุ

กล่องสอบเทียบความเก็บประจุปรับได้ 5 ระดับ

เครื่องวัดมิลลิโอห์มชนิดตั้งโต๊ะให้ความละเอียดถึง 100µΩ

เครื่องวัดความต้านทานต่ำชนิดเคลื่อนย้ายสะดวก ความละเอียด 100 µOhm

เครื่องวัดตั้งโต๊ะ วัดแรงดันได้ต่ำถึง 0.01 mOhm

เครื่องวัดความต้านทานต่ำ ความแม่นยำและความละเอียดสูง ชนิดตั้งโต๊ะ

มัลติมิเตอร์ขนาดเล็กแบบเข็ม 6 ฟังก์ชั่น พร้อมสายทดสอบ

เครื่องวิเคราะห์โหลดกำลังไฟฟ้า ขนาดกระทัดรัด ใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

มีฟังก์ชั่นหลากหลายและมีความละเอียดสูงถึง 0.1 µA / 0.1 mV

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กความละเอียดสูง สามารถวัดแรงดัน ความถี่ และความต้านทาน

error: Content is protected !!