เครื่องสอบเทียบ

Showing 1–24 of 35 results

เครื่องสอบเทียบ Calibrator

เครื่องสอบเทียบเสียง 1kHz แบบมืออาชีพสำหรับไมโครโฟม 0.5" และ 1"

เครื่องสอบเทียบ 1 kHz ระดับมืออาชีพสำหรับไมโครโฟน ขนาด 0.5" และ 1.0"

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับสอบเทียบและวัดกระแสไฟฟ้า DC

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับสอบเทียบและวัดไฟฟ้า DC

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับการวัดและสอบเทียบ thermocouple, mA, mV, and V devices

ใช้งานง่ายพกพาสะดวกสำหรับการจำลอง Current Loops

เครื่องสอบเทียบหลายฟังก์ชั่น

Input/Output สำหรับทั้งโหมดสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดอุณหภูมิ

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เครื่องสอบเทียบ

CL-420:เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแสไฟฟ้าชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแส/แรงดันไฟฟ้าชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบ

PRC20: เครื่องสอบเทียบ Thermocouple

เครื่องสอบเทียบและวัด Thermocouple ชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบ

PRC30: เครื่องสอบเทียบ Multifunction

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแส/แรงดันไฟฟ้า และ Thermocouple ชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-123

PCE-123

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-123-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-123-ICA

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-789

PCE-789

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-DM 4

PCE-DM 4

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-LOC 10

PCE-LOC 10

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-LOC 20

PCE-LOC 20

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-LT 15

PCE-LT 15

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-MCA 50

PCE-MCA 50

เครื่องสอบเทียบ

Process Calibrator PCE-MCA 50-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-MCA 50-ICA

error: Content is protected !!