เครื่องช่วยพยากรณ์อากาศแบบไร้สาย

แสดง %d รายการ

Weather Station

มีเครื่องบันทึกข้อมูลอากาศแบบไร้สายอยู่ภายในอาคาร และมีตัวส่งสัญญาณแบบไร้สายอยู่ภายนอกอาคาร พร้อมหัววัดในเครื่อง 5 หัว

error: Content is protected !!