Moisture Meter

Showing 1–24 of 40 results

เครื่องวัดความชื้นวัสดุ Moisture Meter

เครื่องวัดความชื้นไม้แบบสัมผัส ไม่ทำลายผิวไม้ วัดที่ความหนาถึง 50mm

เครื่องวัดความชื้นไม้แบบสัมผัส ไม่ทำลายผิวไม้ วัดที่ความหนา 10mm และ 100mm

เครื่องวัดความชื้นกระดาษแบบไม่ทำลายพื้นผิว

Sale!

Accessories เครื่องวัดความชื้น

MO-P1: หัววัดความชื้นแบบเข็ม

เข็มคู่มีความคมยาว 0.4"/1cm

Sale!

เป็นอะไหล่สำหรับเครื่องวัดความชื้น MO210, MO260, และ MO265 สามารถเปลี่ยนเข็มได้หน้างาน ประกอบด้วยเข็ม 50 เล่ม

Sale!

แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขและบาร์กราฟบนจอ LCD

Sale!

ใช้สำหรับหัววัดเครื่องวัดความชื้น MO220 และ MO290-P ในชุดประกอบด้วยเข็ม 50 เล่ม เข็มมีความลึก 0.4" (1cm)

Sale!

เครื่องวัดความชื้นไม้ชนิดมีเข็มติดกับเครื่องและมีหัววัดไร้สาย

Sale!

เครื่องวัดความชื้นแบบเข็มขนาดกระทัดรัด พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่

เครื่องวัดความชื้นขนาดกระทัดรัดสำหรับวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง

Sale!

เครื่องวัดความชื้นชนิดไม่ทำลายพื้นผิวไม้หรือวัสดุก่อสร้าง

Sale!

แก้ปัญหาการซ่อมแซมสำหรับผู้รับเหมา

Sale!

ตรวจวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้างโดยไม่ทำลายพื้นผิว

Sale!

เครื่องวัดความชื้นแบบไม่ทำลายพื้นผิวหรือสัมผัสพื้นผิว

Sale!

ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ตรวจสอบบ้านแบบมืออาชีพ

Sale!

ช่วยในการหาความชื้นในวัสดุก่อสร้าง, ตรวจสอบระบบปรับสภาวะอากาศ, ระบบไฟฟ้าและระบบน้ำร้อน

Sale!

ออกแบบสำหรับผู้รับเหมา เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากน้ำ

Sale!

ใช้แก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการซ่อมแซมของผู้รับเหมา

Sale!

เครื่องวัดความชื้นที่ไม่ทำลายพื้นผิววัสดุ

Sale!

Accessories เครื่องวัดความชื้น

MO290-BP: หัววัดความชื้นไม้อัด

เข็มวัดแบบแบน 2 เข็ม ความยาว 4.1"/10.5cm

Sale!

วัดการเคลื่อนที่ของอากาศ, ระดับความชื้น, และตรวจหาการสูญเสียพลังงาน

Sale!

Accessories เครื่องวัดความชื้น

MO290-EP: หัววัดเครื่องวัดความชื้นแบบยาว

เข็ม 2 เล่ม ความยาวเข็ม 3.4" (8.5cm)

Sale!

ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่อความยาวหัววัดความชื้น 2 ชิ้น แต่ละชิ้นยาว 11.8" (30cm)

Sale!

Accessories เครื่องวัดความชื้น

MO290-HP: หัววัดความชื้นแบบฆ้อน

มีเข็มแบบแหลม 2 คู่ ความยาวเข็ม 1.6"/4cm

error: Content is protected !!