เครื่องวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม ขนาดเล็กพร้อมเข็มทิศในเครื่อง

Showing all 8 results

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นขนาดกระทัดรัดพร้อมหัววัดแบบถอดได้

สามารถพับได้ ขนาดกระเป๋าใช้วัดความเร็วลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ จุดน้ำค้าง กระเปาะเปียกและความเย็นของลม

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น/Datalogger

สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ขนิดไร้สายได้ถึง 8 ตัว เพื่อวัดในที่ต่างๆภายในอาคาร

ตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิ จุดน้ำค้างและดูย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

error: Content is protected !!