000ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB

Showing all 1 result

บันทึกข้อมูลได้ถึง 16,000 ค่า พร้อมต่อเชื่อม USB สำหรับดาว์นโหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

error: Content is protected !!