407744: เครื่องสอบเทียบเสียง 94 dB

เครื่องสอบเทียบเสียง 1kHz แบบมืออาชีพสำหรับไมโครโฟม 0.5″ และ 1″

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!