407766: เครื่องสอบเทียบเสียง 94/114 dB

เครื่องสอบเทียบ 1 kHz ระดับมืออาชีพสำหรับไมโครโฟน ขนาด 0.5″ และ 1.0″

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!