DCP60-220: สวิชชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย 600W (220V)

เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบสวิชชิ่งประสิทธิภาพสูงมีคลื่นเล็กๆและคลื่นรบกวนต่ำ

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!