42570: อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ 2 จุด

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ย่านการวัดกว้างพร้อม Type K Input และสายเชื่อมต่อ USB

error:Content is protected !!