RPM40: ทาโคมิเตอร์วัดรอบแบบสัมผัสและแบบเลเซอร์

ทาโคมิเตอร์ขนาดกระเป๋าสำหรับวัด RPM และความเร็วพื้นผิว

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!