382098: หัววัดกระแสไฟฟ้าแบบยืดหยุ่น 3000A

ชุดประกอบด้วยหัววัดแบบยืดหยุ่น 3 หัว ความยาว 24″ (610mm)

error: Content is protected !!