407113: เครื่องวัดปริมาณลมชนิดใช้ใบพัดแบบทนทาน

เครื่องวัดปริมาณลม วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 80°C และวัดความเร็วลมได้ถึง 2,000 เมตร/นาที

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!