MO290: ไซโครมิเตอร์วัดอุณหภูมิ+ความชื้นแบบไร้เข็ม

เครื่องวัด 8 ใน 1 พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดภายในเครื่อง

EXTECH LOGO
error: Content is protected !!