นโยบายการคืนเงิน

บริษัท จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ โดยจะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากบริษัท

ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
– กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า

– สินค้าที่ทางบริษัทจัดส่งให้ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเสียหายจากการจัดส่ง
– ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้ไม่ตรงตามรายการที่สั่ง
– ทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวใด ๆ

โดยลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และส่งสินค้าคืนให้กับทางบริษัท
– หลังจากที่ทางบริษัท ได้รับสินค้า ทางเราจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและสินค้า หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่มีในสต๊อก เราจะการคืนเงินให้ภายใน 3-5 วันทำการ (หลังจากตรวจสอบสินค้าและรายการสั่งซื้อ)

การรับประกันสินค้า

– ตามเงื่อนไขของผู้ผลิต