เครื่องวัดดัชนีความร้อน

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องวัดดัชนีความร้อน Heat index meters

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

HT200: มิเตอร์วัด Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)

วัดค่า WBGT, Black Globe Temperature, ความชื้นสัมพันธ์, อุณหภูมิอากาศ, กระเปาะเปียกและจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

HT30:เครื่องวัด Heat Stress WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)

คำนึงถึงผลของอุณหภูมิ ความชื้น และการได้รับแสงอาทิตย์โดยตรง

เครื่องวัดดัชนีความร้อน

RH25:ไซโครมิเตอร์วัดดัชนีความร้อน

เครื่องวัดขนาดกระทัดรัด ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อวัดสภาพแวดล้อม

error:Content is protected !!