ตั้งโต๊ะ / ติดผนัง

แสดง 13 รายการ

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ / ติดผนัง

Sale!

มีหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด

บันทึกความจำค่าอุณหภูมิต่ำสุด/สูงสุด ที่อ่านได้ภายในเครื่อง

Sale!

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

ตั้งโต๊ะ / ติดผนัง

OS-3102: ออสซิลโลสโคปแบบมือถือ

ออสซิลโลสโคปแบบมือถือ ตั้งโต๊ะได้

Sale!

วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, และจุดน้ำค้าง พร้อมสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง

Sale!

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิ/ความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดและบันทึกเป็นกราฟเพื่อแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นและคำนวณค่าจุดน้ำค้าง

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นภายในอาคารขนาดกระทัดรัด

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดกันน้ำ พร้อมหัววัดสแตนเลสสตีล

Sale!

เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดกันน้ำ พร้อมหัววัดสแตนเลสสตีลก้านแหลม

เครื่องวัดอุณหภูมิกันน้ำได้ หัววัดปลายแหลมทำด้วยสเตนเลสสตีล

error: Content is protected !!