เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

BT100: เครื่องทดสอบความจุแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ได้ในไม่กี่วินาที ขณะที่แบตเตอรี่กำลังทำงาน

เครื่องทดสอบแบตเตอรี่

USB200:เครื่องวัดไฟฟ้าโดยใช้ USB

วัดความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า การเก็บประจุไฟฟ้า (mAh) ใน charger และ power banks

USB200 ใช้วัดความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า การเก็บประจุไฟฟ้า (mAh) เพื่อตัดสินคุณภาพและความคงที่ของชาร์จเจอร์ power banks และสายชาร์จ ออกแบบให้มี USB มาตรฐานเพื่อใช้เป็นตัวเชื่อมต่อกับเครื่องที่จะวัด นอกจากนี้ยังมี USB input เพื่อทดสอบคุณภาพของสายชาร์จโดยสังเกตกระแสไฟฟ้า USB200 วัดความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า การเก็บประจุ และความคงที่เพื่อให้เครื่องมือที่ต้องชาร์จมีอายุการใช้งานนาน ความจำบันทึกได้ถึง 10 ค่า มาพร้อมตัวหุ้ม USB plug สำหรับเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน

error:Content is protected !!