อุปกรณ์ใน Lab

Showing 1–24 of 47 results

อุปกรณ์ใน Lab, main Category

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365510: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลาจอ LCD ชนิดตัวเลข มีปฎิทิน และสัญญาณเตือน

เครื่องจับเวลา LCD แบบตัวเลขพร้อมปฏิทิน และสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา จอ LCD มีตัวเลข ปฎิทินและสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365535: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา ชนิดเลขทศนิยม กันน้ำ ผู้ใช้เลือกค่าความละเอียดได้

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380400: กล่องสอบเทียบความต้านทาน

กล่องสอบเทียบความต้านทานที่สามารถปรับได้ 7 ระดับ

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380405: กล่องสอบเทียบความเก็บประจุ

กล่องสอบเทียบความเก็บประจุปรับได้ 5 ระดับ

เครื่องสอบเทียบเสียง 1kHz แบบมืออาชีพสำหรับไมโครโฟม 0.5" และ 1"

เครื่องสอบเทียบ 1 kHz ระดับมืออาชีพสำหรับไมโครโฟน ขนาด 0.5" และ 1.0"

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับสอบเทียบและวัดกระแสไฟฟ้า DC

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับสอบเทียบและวัดไฟฟ้า DC

เป็นตัวมาตรฐานที่แม่นยำสำหรับการวัดและสอบเทียบ thermocouple, mA, mV, and V devices

ใช้งานง่ายพกพาสะดวกสำหรับการจำลอง Current Loops

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

เครื่องสอบเทียบหลายฟังก์ชั่น

Input/Output สำหรับทั้งโหมดสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและวัดอุณหภูมิ

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบมือถือ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

เครื่องสอบเทียบ

CL-420:เครื่องสอบเทียบ Process Loop

เครื่องสอบเทียบ Process Loop

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดเสียง

เครื่องจับเวลาแบบขึ้น/ลง แสดงอุณหภูมิ, ความชื้น และดัชนีความร้อน

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแสไฟฟ้าชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแส/แรงดันไฟฟ้าชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบ

PRC20: เครื่องสอบเทียบ Thermocouple

เครื่องสอบเทียบและวัด Thermocouple ชนิดแม่นยำ

เครื่องสอบเทียบ

PRC30: เครื่องสอบเทียบ Multifunction

เครื่องสอบเทียบและวัดค่ากระแส/แรงดันไฟฟ้า และ Thermocouple ชนิดแม่นยำ

error: Content is protected !!