อุปกรณ์ใน Lab

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

อุปกรณ์ใน Lab, main Category

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365510: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลาจอ LCD ชนิดตัวเลข มีปฎิทิน และสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา จอ LCD มีตัวเลข ปฎิทินและสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

365535: นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา ชนิดเลขทศนิยม กันน้ำ ผู้ใช้เลือกค่าความละเอียดได้

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380400: กล่องสอบเทียบความต้านทาน

กล่องสอบเทียบความต้านทานที่สามารถปรับได้ 7 ระดับ

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380405: กล่องสอบเทียบความเก็บประจุ

กล่องสอบเทียบความเก็บประจุปรับได้ 5 ระดับ

เครื่องวัดความชื้น-อุณหภูมิ แบบนาฬิกาปลุก ตั้งโต๊ะหรือแขวนผนัง 5 ภาษา

นาฬิกาขนาดใหญ่ติดผนังหรือตั้งโต๊ะ พร้อมปฏิทินอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

เครื่องจับเวลา LCD แบบตัวเลขพร้อมปฏิทิน และสัญญาณเตือน

นาฬิกาจับเวลา/นาฬิกา

EXTECH PT400: เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า

เครื่องตั้งเวลาไฟฟ้า สำหรับเครื่องใช้ในบ้านและในสำนักงาน

เครื่องชั่งแบบพกพาใช้แบตเตอรี่ สำหรับของที่ไม่สามารถวางบนเครื่องชั่งพื้นราบ

เครื่องชั่งน้ำหนักอีเลคโทรนิค พร้อมหัววัดโหลดเซลล์สำหรับมืออาชีพ

เครื่องจับเวลาแบบขึ้น/ลง แสดงอุณหภูมิ, ความชื้น และดัชนีความร้อน

error:Content is protected !!