ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

แสดง 2 รายการ

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

Sale!

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380400: กล่องสอบเทียบความต้านทาน

กล่องสอบเทียบความต้านทานที่สามารถปรับได้ 7 ระดับ

Sale!

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380405: กล่องสอบเทียบความเก็บประจุ

กล่องสอบเทียบความเก็บประจุปรับได้ 5 ระดับ

error: Content is protected !!