ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380400: กล่องสอบเทียบความต้านทาน

กล่องสอบเทียบความต้านทานที่สามารถปรับได้ 7 ระดับ

ค่ามาตรฐานตัวความต้านทาน

380405: กล่องสอบเทียบความเก็บประจุ

กล่องสอบเทียบความเก็บประจุปรับได้ 5 ระดับ

error:Content is protected !!