เครื่องจ่ายไฟ

แสดงทั้งหมด 13 ผลลัพท์

เครื่องจ่ายไฟ Power Supply

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันและกระแสไฟตรงคงที่แบบดิจิตอล หน้าจอ LCD แสดง 2 ค่า

สามารถปรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าได้ถึง 30V/3A โดยค่าคงที่อยู่ที่ 5V และ 12V Output

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิด 3 ใน 1 สามารถเลือกย่านการวัดได้ 3 ค่า

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบ 4 ใน 1

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 30V/20A Max output คุณภาพระดับห้องปฎิบัติการ

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง 30V/20A Max output คุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

เครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบสวิทช์ประสิทธิภาพสูง คลื่นและสัญญาณรบกวนต่ำ

เครื่องจ่ายไฟ

EXTECH DCP36: 80W Switching Mode DC Power Supply

Compact, Lightweight DC Power Supply with Autoranging Voltage and Current Output

Single Output Continuous Switching Power Supply with USB

เครื่องจ่ายไฟฟ้าแบบสวิชชิ่งประสิทธิภาพสูงมีคลื่นเล็กๆและคลื่นรบกวนต่ำ

เก็บพลังงานสำหรับ USB และเครื่องมือที่ต้องชาร์จไฟ

error:Content is protected !!