เครื่องตามสายสัญญาณ

Showing all 3 results

Cable Tracer

ชุดผลิดเสียงเพื่อระบุสายไฟและสายเคเบิ้ล

เครื่องตามสายประกอบด้วยตัวส่งสัญญาณเสียงและหัววัดขยายสัญญาณ

เครื่องตามสายสัญญาณ

TG20: เครื่องทดสอบสายสัญญาณ

สำหรับหาคู่สายสัญญาณของสายไฟ ทดสอบความต่อเนื่อง และทดสอบขั้วของสายโทรศัพท์

TG20 เครื่องทดสอบสายสัญญาณใช้สำหรับหาคู่สายสัญญาณของสายไฟ ทดสอบความต่อเนื่อง และทดสอบขั้วของสายโทรศัพท์ ตัวส่งสัญญาณมีช่องต่อ RJ11 สำหรับต่อสายโทรศัพท์ ส่วนตัวจับสัญญาณจะมีสัญญาณเสียงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตามสายไฟจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้

error: Content is protected !!