เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic field meters

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

480823: เครื่องวัด EMF/ELF แกนเดียว

วัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแกนเดียว ( 30Hz ถึง 300Hz )

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

480826: เครื่องทดสอบ EMF ชนิด 3 แกน

เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 3 แกน (X, Y, Z) ย่านการวัด 30 Hz ถึง 300 Hz

วัดสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูง (50 MHz ถึง 3.5 GHz)

ตรวจจับการแผ่รังสีความถี่สูง ในย่านความถี่ 10 MHz ถึง 8 GHz

เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( Gauss Meter )

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF-701A : เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

เครื่องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ( Gauss Meter )

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF300: เครื่องตรวจจับการรั่วของไมโครเวฟ

เครื่องวัดการรั่วของไมโครเวฟ สำหรับวัดระดับรังสีที่มีความถี่สูง

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF450: เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

วัดสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, ความชัดของสัญญาณวิทยุ

EMF450 เป็นมิเตอร์ที่วัดค่าและแสดงได้ 3 ชนิด ได้ในเวลาเดียวกัน (วัดสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้า, ความชัดของสัญญาณวิทยุ) ออกแบบกระทัดรัดและง่ายในการใช้เมนู จอสี TFT แสดงค่าตัวเลขบาร์กราฟ, และแนวโน้มของกราฟ

เครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

EMF510: มิเตอร์วัดค่า EMF/ELF

เครื่องวัด EMF/ELF ความไวสูงพร้อมเซ็นเซอร์แกนเดี่ยวในตัว

error:Content is protected !!