เครื่องวัดคลอรีน/ฟลูออไรด์/ความขุ่น

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

เครื่องวัดคลอรีน

เครื่องวัดคลอรีน/ฟลูออไรด์/ความขุ่น

CL200: มิเตอร์วัดคลอรีน ExStik®

ราคาพิเศษ ฿7,442.00 excl VAT

อ่านปริมาณคลอรีนทั้งหมดได้ต่ำมากถึง 0.01 ppm

ราคาพิเศษ ฿8,892.00 excl VAT

ชุดวัดคลอรีน, pH, และอุณหภูมิ มาพร้อมเครื่องมืออื่นๆที่จำเป็นต้องใช้

เครื่องวัดคลอรีน, pH, ORP และอุณหภูมิ มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวัด

เม็ดสารละลายใช้สำหรับเครื่องวัดคลอรีน

อีเลคโทรดแบบแบนสำหรับเปลี่ยนในเครื่องวัดคลอรีน

อุปกรณ์เสริมวัดคลอรีน

EXTECH FL704:TISAB เม็ดสารละลายทดสอบฟลูออไรด์

เม็ดสารละลายทดสอบฟลูออไรด์

อีเลคโทรดผิวสัมผัสแบนสำหรับเปลี่ยนในเครื่องวัดฟลูออไรด์

เครื่องวัดคลอรีน/ฟลูออไรด์/ความขุ่น

EXTECH TB400:เครื่องวัดความขุ่นของของเหลวชนิดพกพา

เครื่องทดสอบความขุ่นของน้ำ อาหาร เครื่องดื่ม และของเหลวอื่นๆ

เครื่องวัดคลอรีน/ฟลูออไรด์/ความขุ่น

FL700: เครื่องวัดฟลูออไรด์ชนิดน้ำ ExStik®

อ่านค่าฟลูออไรด์ทั้งหมดได้จาก 0.1 ถึง 9.99 ppm หรือ mg/L

error:Content is protected !!