เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Showing 1–24 of 35 results

เครื่องวัด Conductivity – TDS – Salinity

Oyster™ meter ที่มาพร้อมกับหัววัด pH ขนาดเล็กและ Polymer conductivity cell

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Meter PCE-CM 41

PCE-CM 41

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Meter PCE-PH 25

PCE-PH 25

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Meter PCE-PH 30

PCE-PH 30

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Meter PCE-PHD 1-LF

PCE-PHD 1-LF

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Meter PCE-PWT 10

PCE-PWT 10

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Meter PCE-SM 11

PCE-SM 11

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Tester for Metals PCE-COM 20

PCE-COM 20

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

Conductivity Tester for Metals PCE-COM 20-ICA incl. ISO Calibration Certificate

PCE-COM 20-ICA

วัดออกซิเจนที่อยู่ในสารละลาย, pH, ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็มและอุณหภูมิ

เครื่องชนิด 9 ใน 1 มีผลงานเหมือนห้องปฏิบัติการ

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูงและมีหลายย่านการวัด

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูงและมีหลายย่านการวัด

เครื่องวัด Conductivity - TDS - Salinity

EC170: เครื่องวัดความเค็มและอุณภูมิ

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูง และมีหลายย่านการวัด

ราคาพิเศษ ฿4,300.00 excl VAT

หัววัดเดียวใช้วัดได้ 4 อย่าง คือ ความเหนี่ยนำ, TDS, ความเค็มและอุณหภูมิ

ตัวเครื่องกันน้ำ หัววัดมีความแม่นยำสูง มีย่านการวัดหลายย่าน และสามารถวัดได้ 4 พารามิเตอร์

ประกอบด้วยหัววัด pH แบบแบน พร้อม Conductivity cell ที่มีย่านการวัดอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

ประกอบด้วยหัววัด pH แบบแบน พร้อม Conductivity cell ที่มีย่านการวัดอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

เครื่องวัด 7 ใน 1 สำหรับผลงานคุณภาพในห้องปฎิบัติการ

ราคาพิเศษ ฿8,892.00 excl VAT

ชุดวัดคลอรีน, pH, และอุณหภูมิ มาพร้อมเครื่องมืออื่นๆที่จำเป็นต้องใช้

เครื่องวัดคลอรีน, pH, ORP และอุณหภูมิ มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวัด

หัววัดการเหนี่ยวนำพร้อมสายเคเบิ้ลยาว 39" (1m)

หัววัดการเหนี่ยวนำพร้อมสายเคเบิ้ลยาว 39" (1m)

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

EXTECH 850190:หัววัดอุณหภูมิ (32 ถึง194°F)

หัววัดอุณหภูมิ 32 ถึง 194°F (0 ถึง 90°C) ความละเอียด 0.1°

error:Content is protected !!