อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

Showing all 9 results

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

800410:หัววัดการเหนี่ยวนำทำด้วยแก้ว

หัววัดการเหนี่ยวนำพร้อมสายเคเบิ้ลยาว 39" (1m)

หัววัดการเหนี่ยวนำพร้อมสายเคเบิ้ลยาว 39" (1m)

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

850190:หัววัดอุณหภูมิ (32 ถึง194°F)

หัววัดอุณหภูมิ 32 ถึง 194°F (0 ถึง 90°C) ความละเอียด 0.1°

สารวัดการเหนี่ยวนำมาตรฐาน

EC-12880-P:12880µS สารวัดการเหนี่ยวนำมาตรฐาน (2 ขวด)

12880µS สารวัดการเหนี่ยวนำมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ

สารวัดความเหนี่ยวนำสำหรับสอบเทียบ 1413µS มาในขวดขนาด 1 ไพท์ 2 ขวด

สารละลายวัดความเหนี่ยวนำ 84µS สำหรับการสอบในชวดขนาด 1 ไพท์ 2 ขวด

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

EC405:หัววัดความเหนี่ยวนำ

หัววัดความเหนี่ยวนำ 4-in-1 สำหรับเปลี่ยนในเครื่องวัดความเหนี่ยวนำ

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

EC505:หัววัด pH อีเลคโทรด/ความเหนี่ยวนำ

หัววัดอีเลคโทรด/ความเหนี่ยวนำแบบผิวหน้าแบนสำหรับเครื่องวัดความเหนี่ยวนำ

อุปกรณ์เสริม Conductivity-TDS-Salinity

EC605:หัววัดความเหนี่ยวนำ

หัววัดความเหนี่ยวนำทำด้วยโพลีเมอร์

error: Content is protected !!