อุปกรณ์เสริมเครื่อง DO

Showing all 8 results

อุปกรณ์เสริมเครื่อง DO

ชุดเมมเบรนพร้อมสกรูสำหรับเซนเซอร์วัดการละลายของอ๊อกซิเจน

เซ็นเซอร์สำหรับเครื่องวัดการละลายของอ๊อกซิเจน

ฝาเมมเบรนสำหรับเปลี่ยนในเครื่องวัดการละลายของอ๊อกซิเจน

อีเลคโทรดสำหรับเครื่องวัดการละลายของอ๊อกซิเจน

ชุดถ้วยใส่สารละลายพร้อมฝาและที่ใส่ถ้วยทำด้วยแม่เหล็ก

ถ้วยพลาสติก 24 ใบสำหรับใส่สารละลาย

สายเคเบิ้ลสำหรับวัดสารละลายที่เข้าถึงยาก

สายเคเบิ้ลสำหรับวัดสารละลายที่เข้าถึงยาก

error: Content is protected !!