Showing 1–24 of 52 results

A short category description

มิเตอร์วัด pH ชนิดทนทาน พร้อมหัววัด pH, หัววัดอุณหภูมิและกระเป๋าหิ้ว

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัด pH/ORP

601100:อิเลคโทรดแบบผิวหน้าแบน (15 x 106mm)

 อิเลคโทรดวัดค่า pH  ตัวเครื่องทำด้วย PVC เหมาะสำหรับวัดของแข็งที่ความชื้นน้อย ทนทาน

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัด pH/ORP

60120B:PH อีเลคโทรดขนาดเล็ก (10x120mm)

PH อีเลคโทรดขนาดเล็ก ตัวเครื่องทำด้วยแก้ว ใช้ในงานทั่วไป

อีเลคโทรดแบบเสียบสำหรับ pH มิเตอร์ขนาดฝ่ามือพร้อมข้อต่อกันน้ำสำหรับเสียบ 4 สาย

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัด pH/ORP

601500:PH อีเลคโทรดมาตรฐาน (12 x 160mm)

pH อีเลคโทรดในหลอดแก้วขนาดมาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป

อีเลคโทรดสำหรับ pH มิเตอร์ขนาดฝ่ามือพร้อมข้อต่อแบบกันน้ำสำหรับเสียบสาย 4 เส้น และสายเคเบิ้ลยาว  39" (1m)

บัพเฟอร์เม็ดสำหรับทำสารละลายเพื่อสอบเทียบ pH

อุปกรณ์เสริมเครื่องวัด pH/ORP

67500B:Redox ORP/Ref Electrode (13 x 154mm)

ตัวเครื่องทำด้วยโพลีคาร์โบเนต ผิวหน้าอีเลคโทรดทำด้วยแพลตตินัมและมี sealed reference

หัววัดอุณหภูมิ

850185:หัววัดอุณหภูมิแบบ RTD

หัววัดอุณหภูมิแบบ RTD Pt-100Ohm วัดอุณหภูมิ -40 ถึง 482°F (-40 ถึง 220°C)

วัดออกซิเจนที่อยู่ในสารละลาย, pH, ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า, TDS, ความเค็มและอุณหภูมิ

เครื่องชนิด 9 ใน 1 มีผลงานเหมือนห้องปฏิบัติการ

ประกอบด้วยหัววัด pH แบบแบน พร้อม Conductivity cell ที่มีย่านการวัดอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

ประกอบด้วยหัววัด pH แบบแบน พร้อม Conductivity cell ที่มีย่านการวัดอัตโนมัติและมีความแม่นยำสูง

ชุดวัดคลอรีน, pH, และอุณหภูมิ มาพร้อมเครื่องมืออื่นๆที่จำเป็นต้องใช้

เครื่องวัดคลอรีน, pH, ORP และอุณหภูมิ มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวัด

ORP-148G: pH Electrode ORP Electrode

Oyster มิเตอร์ชนิดปรับได้

ชุด Oyster™ meter มาพร้อมหัววัด pH ขนาดเล็ก, สารละลายสอบเทียบ และกระเป๋าหิ้ว

ชุดวัด Oyster™ มาพร้อมหัววัด pH ขนาดเล็ก และหัววัดอุณหภูมิิแบบ RTD

PE-148: pH Electrode ORP Electrode

PE-148N: pH Electrode ORP Electrode

มิเตอร์วัดค่า pH

เครื่องวัด pH และอุณหภูมิ

เครื่องวัด pH และอุณหภูมิชนิดกันน้ำ

error: Content is protected !!