เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

Showing all 17 results

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Air Quality Meters

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

CO10: เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์

ตอบสนองรวดเร็วถึง 1,000 ppm

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิอากาศและความชื้น

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

CO15: เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์

เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์พร้อมสัญญาณเตือนระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ปรับได้ และไฟหน้าจอ ตรวจวัดระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ถึง 999 ppm ด้วยปุ่มกด เสียงสัญญาณเตือนดังต่อเนื่องที่ 25 ppm (เป็นระดับเตืนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) และค่าที่แสดงจะกระพริบจนกว่าระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์จะลดลงไปเป็นช่วงค่าปกติ ไฟหน้าจอทำให้ใช้ได้ในที่มีแสงสว่างน้อย เครื่องมาพร้อมแบตเตอรี่ สายคล้องข้อมือ และกระเป๋านิ่ม

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิอากาศและความชื้น

วัดคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้น

ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ CO230วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิและความชื้นอากาศ รวมถึงคำนวณค่าจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก มีคุณสมบัติสอบเทียบค่ามาตรฐาน  (ABC : Automatic Baseline Calibration) และยกเลิกเมื่อใช้ในบริเวณที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง CO230 สามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง/ต่ำ ทำให้สามารถวัดคุณภาพอากาศและมั่นใจได้ว่ามีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม CO230 เหมาะจะใช้ในห้องประชุม โรงเรียน เรือนปลูกต้นไม้ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล และทีีที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง นอกจากนี้ CO230 ยังสามารถคำนวณค่าจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก มีฟังก์ชันเรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด ของคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าทางสถิติของ TWA (8 hour Time Weighted Average) และ STEL ( 15 minute Short Term Exposure Limit) มี Relay เพื่อส่งสัญญาณควบคุมระบบการถ่ายเทอากาศ และมีที่ติดผนัง

     

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

CO240:เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร

CO240 วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซ์ (CO₂) อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ รวมทั้งจุดน้ำค้างและกระ้ปาะเปียก สามารถตั้งสัญญาณเสียงเตือนเพื่อตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซ์และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในสถานที่ปิด เช่น เรือนปลูกต้นไม้ เรือนเพาะชำ เพื่อทำให้ต้นไม้โตเต็มที่ มาพร้อมกับ AAA แบตเตอรี่ 6 ก้อน USB cable, PC software และกระเป๋านิ่ม

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิ, ความชื้น, จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

CO260:เป็นเครื่องวัดระดับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากจะมีผลต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะในโรงเรียน ตึกที่ทำงาน เรือนปลูกต้นไม้ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เส้นทางคมนาคม และที่ต่างๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง สำหรับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ควรตรวจวัดในห้องหม้อต้ม โกดังเก็บสินค้าที่ใช้ propane และ gasoline สำหรับลิฟต์ เรือ เครื่องบิน แค้มเปอร์ และโรงงานผลิตสินค้า เครื่องCO260 สามารถใช้วัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ และคำนวณค่าจุดน้ำค้าง/กระเปาะเปียก สามารถบันทึกค่าด้วยตังเองได้ 99 ค่า ด้วยความจำภายในเครื่อง หรือบันทึกค่าต่อเนื่องได้ถึง32,000 ค่าเมื่อใช้ซอฟแวร์ 

เครื่องวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ CO

CO30:เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์

เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในอาคารขนาดกระทัดรัดพร้อมขาตั้งเอียง

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

CO50:เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ชนิดตั้งโต๊ะ

วัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ ,อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ

EA80 ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องซ่อมบำรุง NDIR (non-dispersive infrared)วัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0 ถึง 6,000 ppmวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -4 ถึง 140°F (-20 to 60°C)วัดความชื้นได้ในช่วง10 ถึง 95%RHบันทึกค่าได้ต่อเนื่อง 20,000 ค่า หรือบันทึก 99 ค่าด้วยตนเองมาพร้อม AAA แบตเตอรี่ 6 ก้อน , เคเบิ้ล RS-232 และ Windows® compatible software

เครื่อง CO220 ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ แลความชื้น นอกจากนี้ CO220 ยังสามารถคำนวณจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก CO220 เหมาะจะใช้ในห้องประชุม,โรงเรียน,เรือนปลูกต้นไม้,โรงงาน ,โรงแรม,โรงพยาบาล และที่อื่นๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก CO220สามารถคำนวณทางสถิติ น้ำหนักเฉลี่ยของ TWA (8 hour Time Weighted Average) และ STEL (15 minute Short Term Exposure Limit) CO220 มีเซ็นเซอร์ชนิดที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง NDIR (non-dispersive infrared) สามารถบันทึกและเรียกดูค่าได้ 99 ค่า มาพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณไฟกระแสสลับ

วัดค่าปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์พร้อมกันหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าจอปรับเสียงสัญญาณเตือนได้

วัดปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ อุณหภูมิและความชื้นอากาศ

VFM200 ใช้วัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและฟอร์มัลดีไฮด์แบบ Real Time เครื่องนี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็ว ขนาดกระทัดรัด ง่ายในการเคลื่อนย้าย และดีมากในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในบ้าน สถานที่ทำงาน โรงงาน โรงแรม โรงเรียน และสถานที่อื่นๆภายในสภาพแวดล้อมที่ปิด แหล่งที่มาของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ สี น้ำมันขัดเงา กาว ควันบุหรี่ ยาฆ่าแมลง ไอเสียจากรถยนต์ สารเคลือบพื้นผิว น้ำยาทำความสะอาด และเชื้อเพลิงหุงต้ม สารเคมีที่อยู่ในสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายได้แก่ Acetone, Ethylene Glycol, Formaldehyde, Xylene, 1,3-butadiene, Tetrachloroethene, Hydrogen Sulfide, Ammonia, Toluene, Benzene, Methylene Chloride, Perchloroethylene, and MTBE.

วัดได้ 6 ช่องของฝุ่นขนาดต่างๆ พร้อมวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

error: Content is protected !!