เครื่องนับฝุ่นในอากาศ

Showing all 1 result

เครื่องนับฝุ่นในอากาศ Particle Counter

วัดได้ 6 ช่องของฝุ่นขนาดต่างๆ พร้อมวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

error: Content is protected !!