เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

Showing all 10 results

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2, Carbon Dioxide (CO2) Meters

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิอากาศและความชื้น

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิอากาศและความชื้น

วัดคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้น

ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ CO230วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิและความชื้นอากาศ รวมถึงคำนวณค่าจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

CO240:เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร

CO240 วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซ์ (CO₂) อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ รวมทั้งจุดน้ำค้างและกระ้ปาะเปียก สามารถตั้งสัญญาณเสียงเตือนเพื่อตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซ์และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในสถานที่ปิด เช่น เรือนปลูกต้นไม้ เรือนเพาะชำ เพื่อทำให้ต้นไม้โตเต็มที่ มาพร้อมกับ AAA แบตเตอรี่ 6 ก้อน USB cable, PC software และกระเป๋านิ่ม

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิ, ความชื้น, จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

CO260:เป็นเครื่องวัดระดับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากจะมีผลต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะในโรงเรียน ตึกที่ทำงาน เรือนปลูกต้นไม้ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เส้นทางคมนาคม และที่ต่างๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง สำหรับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ควรตรวจวัดในห้องหม้อต้ม โกดังเก็บสินค้าที่ใช้ propane และ gasoline สำหรับลิฟต์ เรือ เครื่องบิน แค้มเปอร์ และโรงงานผลิตสินค้า เครื่องCO260 สามารถใช้วัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ และคำนวณค่าจุดน้ำค้าง/กระเปาะเปียก สามารถบันทึกค่าด้วยตังเองได้ 99 ค่า ด้วยความจำภายในเครื่อง หรือบันทึกค่าต่อเนื่องได้ถึง32,000 ค่าเมื่อใช้ซอฟแวร์ 

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

CO50:เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ชนิดตั้งโต๊ะ

วัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ ,อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ

EA80 ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องซ่อมบำรุง NDIR (non-dispersive infrared)วัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0 ถึง 6,000 ppmวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -4 ถึง 140°F (-20 to 60°C)วัดความชื้นได้ในช่วง10 ถึง 95%RHบันทึกค่าได้ต่อเนื่อง 20,000 ค่า หรือบันทึก 99 ค่าด้วยตนเองมาพร้อม AAA แบตเตอรี่ 6 ก้อน , เคเบิ้ล RS-232 และ Windows® compatible software

เครื่อง CO220 ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ แลความชื้น นอกจากนี้ CO220 ยังสามารถคำนวณจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก CO220 เหมาะจะใช้ในห้องประชุม,โรงเรียน,เรือนปลูกต้นไม้,โรงงาน ,โรงแรม,โรงพยาบาล และที่อื่นๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก CO220สามารถคำนวณทางสถิติ น้ำหนักเฉลี่ยของ TWA (8 hour Time Weighted Average) และ STEL (15 minute Short Term Exposure Limit) CO220 มีเซ็นเซอร์ชนิดที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง NDIR (non-dispersive infrared) สามารถบันทึกและเรียกดูค่าได้ 99 ค่า มาพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณไฟกระแสสลับ

error: Content is protected !!