เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

Showing all 10 results

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2, Carbon Dioxide (CO2) Meters

Sale!

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิอากาศและความชื้น

Sale!

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิอากาศและความชื้น

Sale!

วัดคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิอากาศ และความชื้น

ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิ และความชื้นอากาศ CO230วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อุณหภูมิและความชื้นอากาศ รวมถึงคำนวณค่าจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก มีคุณสมบัติสอบเทียบค่ามาตรฐาน  (ABC : Automatic Baseline Calibration) และยกเลิกเมื่อใช้ในบริเวณที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง CO230 สามารถตั้งสัญญาณเตือนเมื่อปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง/ต่ำ ทำให้สามารถวัดคุณภาพอากาศและมั่นใจได้ว่ามีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม CO230 เหมาะจะใช้ในห้องประชุม โรงเรียน เรือนปลูกต้นไม้ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล และทีีที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง นอกจากนี้ CO230 ยังสามารถคำนวณค่าจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก มีฟังก์ชันเรียกดูค่าสูงสุด/ต่ำสุด ของคาร์บอนไดออกไซด์ มีค่าทางสถิติของ TWA (8 hour Time Weighted Average) และ STEL ( 15 minute Short Term Exposure Limit) มี Relay เพื่อส่งสัญญาณควบคุมระบบการถ่ายเทอากาศ และมีที่ติดผนัง

     

Sale!

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

CO240:เครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคาร

CO240 วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซ์ (CO₂) อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ รวมทั้งจุดน้ำค้างและกระ้ปาะเปียก สามารถตั้งสัญญาณเสียงเตือนเพื่อตรวจสอบปริมาณคาร์บอนไดออกไซ์และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในสถานที่ปิด เช่น เรือนปลูกต้นไม้ เรือนเพาะชำ เพื่อทำให้ต้นไม้โตเต็มที่ มาพร้อมกับ AAA แบตเตอรี่ 6 ก้อน USB cable, PC software และกระเป๋านิ่ม

Sale!

วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์, อุณหภูมิ, ความชื้น, จุดน้ำค้าง และกระเปาะเปียก

CO260:เป็นเครื่องวัดระดับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และ คาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากจะมีผลต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง การวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เหมาะในโรงเรียน ตึกที่ทำงาน เรือนปลูกต้นไม้ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล เส้นทางคมนาคม และที่ต่างๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูง สำหรับ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ควรตรวจวัดในห้องหม้อต้ม โกดังเก็บสินค้าที่ใช้ propane และ gasoline สำหรับลิฟต์ เรือ เครื่องบิน แค้มเปอร์ และโรงงานผลิตสินค้า เครื่องCO260 สามารถใช้วัดอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ และคำนวณค่าจุดน้ำค้าง/กระเปาะเปียก สามารถบันทึกค่าด้วยตังเองได้ 99 ค่า ด้วยความจำภายในเครื่อง หรือบันทึกค่าต่อเนื่องได้ถึง32,000 ค่าเมื่อใช้ซอฟแวร์ 

Sale!

เครื่องวัดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ CO2

CO50:เครื่องวัดคาร์บอนมอนนอกไซด์ ชนิดตั้งโต๊ะ

วัดปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ ,อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ

Sale!

EA80 ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เซนเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ต้องซ่อมบำรุง NDIR (non-dispersive infrared)วัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในช่วง 0 ถึง 6,000 ppmวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -4 ถึง 140°F (-20 to 60°C)วัดความชื้นได้ในช่วง10 ถึง 95%RHบันทึกค่าได้ต่อเนื่อง 20,000 ค่า หรือบันทึก 99 ค่าด้วยตนเองมาพร้อม AAA แบตเตอรี่ 6 ก้อน , เคเบิ้ล RS-232 และ Windows® compatible software

Sale!

เครื่อง CO220 ใช้วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ แลความชื้น นอกจากนี้ CO220 ยังสามารถคำนวณจุดน้ำค้างและกระเปาะเปียก CO220 เหมาะจะใช้ในห้องประชุม,โรงเรียน,เรือนปลูกต้นไม้,โรงงาน ,โรงแรม,โรงพยาบาล และที่อื่นๆที่มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมาก CO220สามารถคำนวณทางสถิติ น้ำหนักเฉลี่ยของ TWA (8 hour Time Weighted Average) และ STEL (15 minute Short Term Exposure Limit) CO220 มีเซ็นเซอร์ชนิดที่ไม่ต้องซ่อมบำรุง NDIR (non-dispersive infrared) สามารถบันทึกและเรียกดูค่าได้ 99 ค่า มาพร้อมเครื่องแปลงสัญญาณไฟกระแสสลับ

error: Content is protected !!